Opstijgend vocht

Opstijgend vocht

 

Opstijgend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van  het metselwerk met het vocht, en of grondwater. Absorptie  en capillaire werking zorgen er voor dat het vocht optrekt vanuit  de grond. Het start in de fundering en  vandaar uit naar de gemetselde muren. De mate waarin dat gebeurt wordt  bepaald door omstandigheden zoals opbouw van de constructie, vochtigheid,  temperatuur, verdamping, isolatiemateriaal, aanwezigheid van zouten,  bepleistering, en zo meer.

 

 

 

Onderzoeken

Opstijgend vocht

 

Om te onderzoeken of inderdaad sprake is van opstijgend vocht en de mogelijke oorzaken, is het gewenst om een speciaal onderzoek te laten verrichten. Daarbij wordt bekeken wat de meest effectieve oplossing is voor u situatie.

 

 

 

 

Waar moet de oplossing aan voldoen

 

Opstijgend vochtVoorkomen is beter dan genezen.  Bij nieuwbouw kan men op effectieve te werk gaan. Veelal wordt een waterdichte laag in het opgaande metselwerk aangebracht.

Bij een bestaande woning is dat vaak lastiger of economisch niet haalbaar.  Eenmaal het vocht  aanwezig is kan het, zonder verdere maatregelen, gaan optrekken.

Daarom is het aanbrengen van barrières in de constructie aanbevolen, zodat het vocht stopt of voorkomen kan worden. Bij veel bestaande constructies zijn de oppervlakten echter juist wateraantrekkend en moeten er derhalve middelen gevonden worden om het oppervlak te veranderen van wateraantrekkend in waterafstotend.

 

 

De oplossing

Deze behandeling gebeurt in 2 fases:

Fase 1:

- Verwijderen van pleister- en cementwerken.
- Injecteren met  gel.

Fase 2:

- Behandelen van de muren ter bescherming van de aanwezige hygroscopische zouten.
- Het plaatsen van noppenfolie.
- Afwerking met nieuwe pleisterwerken of gyproc.

 

Garantie

Op de werken tegen opstijgend vocht geven wij 30 jaar garantie.